• +302132075300
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αρμοδιότητες Τμήματος Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών δραστηριοτήτων

 

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ: Γούναρη Λίτα 213 2075307
Γραμματεία
Στάμος Γιάννης 213 2075 358
Βαμβακούλια Νατάσα 213 2075310
4ος ΟΡΟΦΟΣ - ΝΕΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2132075312

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Μελετά  και εισηγείται τη ρύθμιση θεμάτων εμπορικής  δραστηριότητας που επηρεάζουν  τις λειτουργίες  και το περιβάλλον της πόλης και την ποιότητα ζωής των  κατοίκων, σύμφωνα με τις διαδικασίες που δίδονται  στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις. Τα θέματα  αυτά αφορούν ιδίως:

-          τον καθορισμό των χώρων  και των όρων λειτουργίας  των υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων σε συνεργασία  με τις Δημοτικές Κοινότητας ( λαϊκές αγορές  και εμποροπανηγύρεις )

-          τον καθορισμό των χώρων  και των όρων για την  προσωρινή διανομή μετακινούμενων πληθυσμιακών ομάδων

-          τον καθορισμό των προδιαγραφών και των όρων  της υπαίθριας διαφήμισης

-          τον προσδιορισμό των ειδικότερων όρων  και προϋποθέσεων για την ίδρυση και εγκατάσταση καταστημάτων και επιχειρήσεων, στο βαθμό που  επηρεάζουν το περιβάλλον  και τις λειτουργίες της πόλης

-          τον προσδιορισμό των όρων και των ωρών λειτουργίας μουσικής σε καταστήματα

-          τον  καθορισμό των ωρών έναρξης και λήξης  της εργασίας των ναυτεργατών και των αρτεργατών

-          τον  καθορισμό των χρονικών ορίων λειτουργίας καταστημάτων  και επιχειρήσεων

-          τον καθορισμό των ανώτατου αριθμού των αδειών  υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου και τη συγκρότηση της  Επιτροπής  Υπαίθριου Πλανόδιου Εμπορίου

-          την έγκριση της λειτουργίας Κυριακάτικων Αγορών

-          την συγκρότηση Επιτροπών για τον έλεγχο των πωλητών, παραγωγών και επαγγελματιών των Λαϊκών  Αγορών

-          την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας για τη χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων, την διαχείριση αυτών

-          τη λήψη  απόφασης  σχετικά  με τον καθορισμό των ωρών ανοίγματος, μεσημβρινής διακοπής και κλεισίματος  των φαρμακείων και φαρμακαποθηκών,  καθώς και τον καθορισμό για κάθε έτος  του αριθμού των φαρμακείων που διημερεύουν και διανυκτερεύουν.

 Παρακολουθεί και ελέγχει την εφαρμογή  των αποφάσεων των σχετικών με τα προηγούμενα θέματα   εμπορικής δραστηριότητας και εισηγείται τη λήψη  μέτρων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τα ζώα συντροφιάς όσον αφορά την τήρηση των  διατάξεων της τουριστικής νομοθεσίας από τις επιχειρήσεις  τουριστικού ενδιαφέροντος κατά τις ειδικότερες προβλέψεις του νόμου.

Μεριμνά για την προστασία του καταναλωτή με τη  δημιουργία και λειτουργία μηχανισμών ενημέρωσής του.

Εισηγείται για τη σύσταση  της Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού για την εξώδικη  επίλυση των διαφορών  ανάμεσα σε προμηθευτές και σε καταναλωτές ή ενώσεις καταναλωτών, τηρεί αρχεία των πορισμάτων της  οικείας Επιτροπής καθώς και το μητρώο καταναλωτών.

Εισηγείται την χορήγηση αδειών  για την άσκηση  Εμπορικών και γενικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο  Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι άδειες αυτές  αφορούν ιδίως:

-          την ίδρυση, λειτουργία και εγκατάσταση των  καταστημάτων  και επιχειρήσεων  οι όροι λειτουργίας και  εγκατάστασης των οποίων καθορίζονται από  την νομοθεσία και τους αντίστοιχους υγειονομικούς  κανονισμούς και διατάξεις

-          σε συνεργασία με τις Δημοτικές Κοινότητες Νίκαιας – Ρέντη, την ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων  υγειονομικού ενδιαφέροντος

-          την εγκατάσταση και λειτουργία  κινηματογράφων,  θεάτρων και παρεμφερών επιχειρήσεων και τη διενέργεια των προβλεπόμενων επιθεωρήσεων

-          την ίδρυση και λειτουργίας παιδότοπων, και διαφόρων  ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων ( λούνα πάρκ, τσίρκο, πίστες  αυτοκινητιδίων,  μουσικών συναυλιών και άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, που προβλέπονται   από την κείμενη νομοθεσία

-          τα τεχνικά ψυχαγωγικά παίγνια και την παροχή υπηρεσιών διαδικτύου

-          τη λειτουργία μουσικών οργάνων

-          την άσκηση  υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, εμποροπανηγύρεων  και υπαίθριων χριστουγεννιάτικων  αγορών, σε συνεργασία με τις Δημοτικές Κοινότητες ( Νίκαια – Ρέντη )

-          τα ζωήλατα οχήματα

-          την εγκατάσταση και χρήση του οικήματος για την άσκηση  δραστηριότητας από εκδιδόμενα πρόσωπα

-          τη διενέργεια διαφήμισης, την τοποθέτηση πλαισίων ως υπαίθριας διαφήμισης, την τοποθέτηση  επιγραφών προσδιορισμού επαγγελματικής δραστηριότητας σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και την παραχώρηση  χώρων για την προβολή δραστηριοτήτων σε νομικά πρόσωπα που  επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς

-          τη λειτουργία καταστημάτων εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων

-          την ίδρυση υπεραγορών λιανικού εμπορίου

-          την άσκηση υπαιθρίου πλανόδιου εμπορίου

-          την συμμετοχή σε Κυριακάτικες Αγορές

-          την παροχή άδειας σε πρόσωπο που διατηρεί κατάστημα πώλησης σκύλων ή γάτων καθώς και σχετικής άδειας  λειτουργίας του καταστήματος

-          την άσκηση επαγγέλματος κουρέα, κομμωτή, τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών, καθώς  και τη συγκρότηση σχετικής εξεταστικής επιτροπής  και πειθαρχικού συμβουλίου, σε συνεργασία με την υπηρεσία Δημόσια Υγείας

-          τη λειτουργία εκθέσεων βιβλίου

-          την οργάνωση εκθέσεων , τη ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας και την εποπτεία  αυτών

-          την καταλληλότητα εκθεσιακών χώρων στεγασμένων μόνιμα ή προσωρινών υπαίθριων ή μικτών3

Παρακολουθεί και ελέγχει την τήρηση  των προϋποθέσεων υπό τις οποίες χορηγούνται οι ανωτέρω άδειες και εισηγείται τη λήψη  μέτρων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις π.χ. ανάκληση άδειας, αφαίρεση άδειας, επιβολή προστίμων.

Ελέγχει την εφαρμογή των διατάξεων περί υπαίθριας διαφήμισης, των προδιαγραφών των διαφημιστικών  πλαισίων και επιγραφών, προβαίνει στην αφαίρεση  των παράνομων υπαίθριων διαφημίσεων  και επιγραφών   και εισηγείται την επιβολή των προβλεπόμενων προστίμων , με τις προϋποθέσεις και όρους που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

Παρακολουθεί & ελέγχει την παρουσία των εργαζομένων στο τμήμα & ενημερώνει την αρμόδια υπηρεσία.

 


Χάρτης εκδηλώσεων

There are no events in the selected category
© 2019 Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε από το Αυτοτελές Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής του Δήμου χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού - (ΙΤ Engineer: Νέζης Μελέτιος)