• +302132075300
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αρμοδιότητες Τμήματος Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής

4ος ΟΡΟΦΟΣ – ΝΕΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 213 2075272 & 213 2075273 

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Σχεδιάζει, προγραμματίζει, μελετά, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων,  δράσεων και μέτρων για την προστασία και αναβάθμιση  του περιβάλλοντος στην περιοχή του Δήμου.

Μεριμνά για την προστασία και διαχείριση των  υδάτινων πόρων και την καταπολέμηση της ρύπανσης στην περιοχή του Δήμου.

Παρακολουθεί την εφαρμογή των ρυθμίσεων που αφορούν τις προστατευόμενες περιοχές στην  γεωγραφική  περιοχή του Δήμου, σε συνεργασία και με άλλες  αρμόδιες υπηρεσίες.

Μεριμνά για τη δημιουργία και καλή λειτουργία  μηχανισμών και συστημάτων  για την αποκομιδή  διαχείριση & ανακύκλωση των αποβλήτων. Στο πλαίσιο αυτό μεριμνά για:

-          την διαχείριση, σύμφωνα με τον αντίστοιχο  σχεδιασμό που καταρτίζεται από την Περιφέρεια, των στερεών αποβλήτων σε επίπεδο προσωρινής  αποθήκευσης, μεταφόρτωσης, επεξεργασίας, ανταποδοτικής  ανακύκλωσης και εν γένει αξιοποίησης, διάθεσης  λειτουργίας σχετικών εγκαταστάσεων, κατασκευής  μονάδων επεξεργασίας και αξιοποίησης.

-          σε συνεργασία με την Διεύθυνση Πρασίνου την  αποκατάσταση  παλιών  λατομείων & νεκροταφείων.

Ελέγχει και εισηγείται τη ρύθμιση θεμάτων περιβαλλοντικής προστασίας, σύμφωνα με τις διαδικασίες  που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις. Τα θέματα  αυτά αφορούν ιδίως:

-          την περιβαλλοντική αποκατάσταση και ανάπλαση περιοχών.

-          την  παροχή γνώμης για τον καθορισμό βιομηχανικών και επιχειρησιακών περιοχών και για τη μελέτη περιβαλλοντικών  επιπτώσεων σε συνεργασία  με την υπηρεσία της Πολεοδομίας.

-          την παρακολούθηση προγραμμάτων του Υπουργείου  Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

-          τη λήψη προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων  για την προστασία των κοινόχρηστων χώρων από  εκδήλωση πυρκαγιάς. Στο πλαίσιο  αυτό μεριμνά για την  τήρηση των υποχρεώσεων από τους ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές, προς καθαρισμό των οικοπεδικών  και ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός πόλεων και   αυτοτελών οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων  από τα όριά τους. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των  υπόχρεων, προβαίνει υποχρεωτικά  στον αυτεπάγγελτο  καθαρισμό  των χώρων αυτών και βεβαιώνει εις βάρος τους την ισόποση σχετική δαπάνη του Δήμου.

Μελετά, σχεδιάζει, και παρακολουθεί σε συνεργασία με την Διεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης  την εφαρμογή συστημάτων  εναλλακτικής  διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων στην περιοχή του Δήμου.

Μεριμνά για τη λήψη μέτρων για την προστασία  και αναβάθμιση της αισθητικής των πόλεων και των  οικισμών.

Παρακολουθεί & ελέγχει την παρουσία των εργαζομένων στο τμήμα & ενημερώνει την αρμόδια υπηρεσία.

 


Χάρτης εκδηλώσεων

There are no events in the selected category
© 2019 Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε από το Αυτοτελές Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής του Δήμου χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού - (ΙΤ Engineer: Νέζης Μελέτιος)