• +302132075300
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Οργανισμός Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Οι κεντρικές υπηρεσίες του δήμου περιλαμβάνουν τις παρακάτω οργανικές μονάδες ομαδοποιημένες σε ενότητες συναφούς σκοπού και αντικειμένου.

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ
1.    Γενικός Γραμματέας

2.    Αυτοτελές τμήμα ιδιαιτέρου γραφείου Δημάρχου, Ειδικών συνεργατών, Ειδικών Συμβούλων, Επιστημονικών Συνεργατών και Δημοτικών Παρατάξεων

3.    Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων

4.    Νομική Υπηρεσία

5.    Αυτοτελές Τμήμα Διαφάνειας

6.    Αυτοτελές Γραφείο Εθελοντισμού και Διοικητικής Βοήθειας

7.    Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, Χρηματοδοτήσεων, Αξιοποίησης της Δημοτικής Περιουσίας, Ποιότητας, Οργάνωσης και Αποτελεσματικότητας

8.    Αυτοτελές Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Η Γενική Διεύθυνση περιλαμβάνει τις παρακάτω οργανικές μονάδες:

ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ και ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

1.    Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης που περιλαμβάνει τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:
 
α.    Τμήμα σχεδιασμού, Εποπτείας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

β. Τμήμα Αποκομιδής Απορριμμάτων, Ανακυκλώσιμων Υλικών, καθαρισμού Κοινόχρηστων Χώρων και Ειδικών Συνεργείων

γ. Τμήμα Διαχείρισης Οχημάτων

δ. Τμήμα Συντήρησης Οχημάτων


2. Διεύθυνση Πρασίνου που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

α.    Τμήμα Διαχείρισης Παιδικών Χαρών και Πλατειών

β. Τμήμα Μελετών και Έργων Πρασίνου

γ. Τμήμα Διαχείρισης Πρασίνου

δ. Τμήμα Άρδευσης

3. Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής που
περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

α. Τμήμα Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

β.    Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων

γ. Τμήμα Προστασίας της Δημόσιας Υγείας

δ. Τμήμα Πολιτικής Προστασίας, Εξοικονόμησης Ενέργειας και Υποστήριξης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

4. Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

α. Τμήμα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών

β.    Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών

γ. Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών

δ. Τμήμα Διαχείρισης Πράξεων Εφαρμογής «Ελαιώνα»

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1.    Διεύθυνση Πολιτισμού που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

α. Τμήμα Δημοτικού Ωδείου

β. Τμήμα Υποστήριξης Πολιτιστικών Δράσεων και Διαχείρισης Πολιτιστικών Χώρων

γ. Τμήμα Καλλιτεχνικών Επιμορφωτικών Δομών

2.    Διεύθυνση Αθλητισμού που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

α. Τμήμα Αθλητικών Προγραμμάτων β. Τμήμα Διοργάνωσης και Υποστήριξης Αθλητικών

Εκδηλώσεων γ. Τμήμα Διαχείρισης Γηπέδων και Αθλητικών Χώρων

3.    Διεύθυνση Παιδείας, Βιβλιοθηκών και Κοινωνικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

α. Τμήμα Βιβλιοθηκών, Μουσείων, Πινακοθηκών και Ιστορικού Αρχείου

β. Τμήμα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης

γ. Τμήμα Κοινωνικών Υπηρεσιών

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

1.    Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

α. Τμήμα Δημοτικού Συμβουλίου και Υποστήριξης της Επιτροπής Διαβούλευσης

β. Τμήμα Μητρώου, Δημοτολογίου και Πολιτικών Γάμων


γ. Τμήμα Ληξιαρχείου

δ. Τμήμα Πρωτοκόλλου, Διεκπεραίωσης και Αρχείου

ε. Τμήμα Αλλοδαπών, Μετανάστευσης και Υποστήριξης Επιτροπής Μετανάστευσης

στ. Τμήμα Μόνιμου Προσωπικού

ζ. Τμήμα Προσωπικού Αορίστου Χρόνου και Έκτακτου Προσωπικού
 

η. Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας, Καθαριστριών Εσωτερικών Χώρων, Φυλάκων και Κλητήρων

2.    Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

α. Τμήμα Προϋπολογισμού, Οικονομικής Πληροφόρησης και Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής

β. Τμήμα Λογιστηρίου

γ. Τμήμα Μισθοδοσίας

δ. Τμήμα Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας

ε. Τμήμα Ταμείου

στ. Τμήμα Προμηθειών Υλικών και Εξοπλισμού Υπηρεσιών

ζ. Τμήμα Αποθηκών


3.    Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

α. Τμήμα Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων

β. Τμήμα Κτιριακών Έργων και Υπαιθρίων Χώρων

γ. Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Σηματοδότησης

δ. Τμήμα Συγκοινωνιών και Κυκλοφοριακών Μελετών

ε. Τμήμα Εγκαταστάσεων και Αδειών μεταφορών

στ. Τμήμα Συντήρησης Δημοτικών, Σχολικών Κτιρίων
και Βασικών Υποδομών

ζ. Τμήμα Τοπογραφικό και Διαχείρισης Γεωχωρικής
Πληροφορίας (G.I.S)

4.    Διεύθυνση ΚΕΠ που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

α. Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης β. Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Οι αποκεντρωμένες Υπηρεσίες του Δήμου είναι εγκατεστημένες στην ενότητα Ρέντη και υπάγονται διοικητικά σε αντίστοιχες Διευθύνσεις ή Τμήματα των Κεντρκών Υπηρεσιών του Δήμου

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ

1.    Τμήμα ΚΕΠ

2.    Τμήμα Διοίκησης και Εξυπηρέτησης του Πολίτη

3.    Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

4.    Γραφείο Οικονομικών Υπηρεσιών

5.    Γραφείο Πολιτισμού

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ , ΣΕ ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΜΟΡΦΗ τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας


Χάρτης εκδηλώσεων

There are no events in the selected category
© 2019 Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε από το Αυτοτελές Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής του Δήμου χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού - (ΙΤ Engineer: Νέζης Μελέτιος)