Εκλογικά Αποτελέσματα
Πληροφοριακά Στοιχεία
Στοιχεία Επικοινωνίας
213-2075377-378
egov@nikaia-rentis.gov.gr
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε από το Τμήμα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Διαφάνειας του Δήμου.
IT Systems Developer : Πατάκας Νικόλαος  ®